<<
>>

Доколумбові мандри в Америку: гіпотези і факти.

Ось уже п'ять сто­літь не вщухають наукові суперечки навколо проблеми доколумбових контактів Старого і Нового Сві­тів, а точніше — навколо пріори­тетів у відкритті Америки, котрі почали виборюватися у знамени­того генуезця одразу, тільки-но відкриті X.

Колумбом землі перес­тали сприймати як острівну ок­раїну Азії, а визнали новим гран­діозним континентом. Та одразу ж перед науковцями Європи пос­тало питання: якщо Америка — це не Азія, звідки ж там узялися лю­ди? У Біблії про "червоношкірих тубільців Нового Світу" ніяких свідчень не було, а отже, вони не могли бути "нащадками Адама та Єви Отож за часів конкісти всіх

аборигенів Америки спочатку проголосили "бездушними творіннями диявола" або "мавпами" з усіма наслідками, що звідси випливали.

Ось шо, приміром, писав із цього приводу у спеціальному мемо­рандумі 1524 р. католицький єпископ Франсиско-Томасо Ортіс: "Люди з континентальних Індій 'їдять людське м'ясо та схильні до со- домського гріха більше, аніж будь-які інші індіанці. Вони не знають ніякої законності, ходять голяка, не знають ані кохання, ані сорому, вони як віслюки тупоголові, безрозсудні, нечутливі, невдячні... Це „1

дикі тварини .

Лише у 1537 р. папа римський Пій III (1534—1549), стур­бований швидким скороченням кількості своїх потенційних підданих із числа індіанців, буллою "8иЬ1іггш8 Оеи$" визнав за ними статус "справжніх людей", вартих того, аби прий­няти світло "істинної віри Христової". Утім його булла лише загострила питання про походження індіанців.

Спочатку францисканський монах Бартоломео де Лас Касас (1474—1566) заради гуманної ідеї врятування індіанців від тотального винищення колонізаторами запропонував увозити до Америки для важких робіт на плантаціях та руд­никах чорних рабів із Африки. Йому ж належала ідея про переселення до Нового Світу одного з десяти "колін Ізраїле- вих".

Пояснювалося це просто й водночас доволі пишно­мовно. Мовляв, у Вітхому Завіті сказано, що після розгрому Ізраїльського царства ассирійцями у VIII ст. до Р. X. деякі ізраїльські племена перестали згадувати в анналах історії. Куди ж вони поділися? За Б. де Лас Касасом, вони дивовиж­ним чином перебралися до Америки, де й створили ті високі індіанські цивілізації, які пізніше, у XVI ст., європейці за­взято знищили.

Аргументів набралося безліч: тут і свідчення про великий потоп, шо збереглися у майя, і зображення хрестів, знайдених у деяких їхніх храмах, і бородатий бог Кеиалькоатль з явно європейськими антро­пологічними рисами та хрестиком на своєму шиті, й зображення стра­ти через розп'яття на окремих міштеиьких рукописах тощо. Пізніше "юдаїсти" від амеріндології ототожнювали Перу з легендарною країною Офір, куди цар Соломон начебто плавав ше за 2 000 років до X. Колумба. У курганах американського штату Теннессі вони "знайшли" табличку з написом "для країни Юдеї" (щоправда, не зро­зуміло якою мовою) і навіть доводили, шо аборигени Америки — це прямі нащадки синів Ноя. Утім після детального аналізу всі згадані версії лопнули як мильна бульбашка.

У XVI ст. зародилася і ше одна легенда: про те, шо прабатьківщи­ною індіанців є платонівська Атлантида, мешканці якої після того, як їхній континент пішов на дно океану, переправилися до Америки, де атланти продовжили свій культурний розвиток у формі величних індіанських цивілізацій. Цю версію першим висловив іспанський істо­рик Ф. де Овієдо-і-Вальдес (він, зокрема, стверджував, шо в астець­ких рукописах трапляються зображення бога Кецалькоатля, який, немов атлант, тримає на своїх плечах небосхил), його відразу ж підтримав італійський поет Дж. Франкасторо. За часів Просвітницт­ва цю концепцію поділяли Ф. Бекон, Вольтер і Монтень, а в 1893 р. американський археолог В. Блекет заявив, шо знайшов в Утатлані (Гватемала) рештки грандіозного храму атлантів, описаного Плато­ном. Щоправда, невдовзі з'ясувалося, шо гватемальський "храм ат­лантів" збудований у XV ст.

Серед інших псевдонаукових гіпотез варто згадати також кон­цепції про прихід індіанців в Америку із "загадкового континенту Му", який потонув, так само як і Атлантида, тільки вже у водах Тихо­го океану. Різноманітні "сенсаційні" видання, в яких переповідаються у тих чи інших варіантах згадані више "дикі теорії", періодично й досі з'являються на книжкових полицях магазинів.

За часів "єгиптологічного буму" XIX ст. французькі ар- хеологи-любителі О. Ле-Плонжон та Б. де Бурбур почали доводити "єгипетські корені" доколумбових цивілізацій. Ар­гументами на користь цієї "концепції" знову послужили вирвані з контексту "схожості" давньоамериканських і ста- роєгипетських реалій, серед яких найчастіше згадувалися такі: звичай споруджувати піраміди й муміфікувати мерців, ієрогліфічна писемність, складний сонячний календар та наявність по обидва боки Атлантики багатих царських уси­пальниць. Не обійшлося й без курйозів. У XIX ст. англій­ський лікар Е. Г. Сміт виніс на суд громадськості свою гло­бальну за розмахом "геліолітичну теорію" (від грец. геліос — "сонце", літос —"камінь"), згідно з якою той факт, що по всьому світові творці величних цивілізацій давнини вшано­вували сонце і будували з великих кам'яних брил і плит грандіозні мегалітичні споруди, свідчить про наявність спіль­ної працивілізації, від якої по всій нашій планеті з часом по­ширилися, окрім згаданих фундаментальних основ геліолі- тизму, також мистецтво масажу й секрети виготовлення бумеранга, іригація та терасне землеробство, перекази про всесвітній потоп, традиції татуювання, штучної деформації черепів та обрізання, культ змій, віра в божественне поход­ження царів тощо. Однак серйозний науковий аналіз предс­тавлених Е. Г. Смітом "доказів" швидко показав, що вони

не витримують критики, тим більше, що ніяких конкретних матеріальних аргументів на користь своєї концепції прибіч­ники єгипетсько-американських доколумбових контактів, звичайно, так і не подали.

Той факт, що у 1970-х роках відомий норвезький мандрівник Тур Хейердал (1914—2002) спромігся на папірусних човнах "Ра" й "Ра-2" (копіях давньоєгипетських суден) здійснити трансатлантичні плаван­ня й досягти берегів Мексики, свідчить лише про теоретич­ну можливість таких подорожей. Реальними ж доказами та­ких контактів можуть слугувати лише відповідні архео­логічні матеріали, проте досі наука не зафіксувала жодного випадку виявлення в Америці бодай одного давньоєгипет­ського виробу.

Значно більше аргументів на користь імовірності спора­дичних доколумбових контактів Старого і Нового Світів ма­ють ті, хто обстоює "фінікійський внесок" у трансатлан­тичні експедиції. Вперше про це заговорили після того, як у 1749 р. на острові Корву (входить до архіпелагу Азорських островів) знайшли глек із карфагенськими монетами, що да­туються 330—320 рр. до н. е. Факт цієї знахідки спочатку ретельно перевірив, підтвердивши її достовірність, швед­ський науковець І. Подолін, а потім ще й відомий мадрид­ський нумізмат о. Флорес. Отже, ще наприкінці XVIII ст. факт перебування фінікійців-карфагенян на Азорах був до­ведений остаточно. Та чи бували фінікійці на землях власне Американського материка? Однозначної відповіді на це запи­тання сучасна наука не має.

Свого часу справжньою сенсацією стало повідомлення про таємничу кам'яну плиту з вибитим на ній фінікійським текстом, яку нібито "знайшли" у 1874 р. на атлантичному узбережжі бразильсько­го штату Параїба поблизу гирла однойменної ріки. V 1880-х роках зу­силлями директора Національного музею Ріо-де-Жанейро Ладіслау Нетто цей текст був опублікований, однак подальший аналіз даної проблеми засвідчив, шо ані сам Л. Нетто, ані будь-який інший науко­вець на власні очі "параїбської каменюки" ніколи не бачили, а пред­ставлена "копія" тексту являла собою мішанину з букв, шо існували в різні періоди історії Фінікії, а тому є абсолютно несумісними у рамках одного тексту. Такими ж сумнівними виявилися й усі інші археологічні "підтвердження" перебування фінікійців в Америці у давнину.

Щоправда, в зоні класичної майяської цивілізації (Гватемала, мек­сиканський штат Веракрус) періодично знаходять загадкові статуетки або рельєфи на камені явно майяського походження, на яких зобра­жені бородаті люди, котрі зовнішньо більше нагадують фінікійців,

аніж власне майя, однак на сьогодні не — все, що мають у своєму роз­порядженні прибічники гіпотези про фінікійські мандри до Локолум- бової Америки. Якщо ж брати до уваги, що на момент існування класичної цивілізації майя від справжніх фінікійців залишилися самі лише спогади, така ідентифікація видається більш ніж сумнівною.

Отож, не виключаючи саму можливість того, шо якісь невдахи- мореплавці з Фінікії або якоїсь фінікійської колонії могли бути зане­сені океаном до Америки, сучасна наука абсолютно достовірних підтверджень таких випадків поки що не знає.

Не менш заплутаною видається проблема давніх кон­тактів Америки з античним греко-римським світом. Тра­диційно вважається, що основну увагу античні мореплавці приділяли освоєнню власне Середземномор'я, але так само добре відомо, що виходили вони і в океанські простори. Варто згадати хоча б знамениту подорож грека Піфея з еллінської колонії Масілії (сучасний Марсель) на півдні Франції. Його ескадра, якщо вірити Діодору Сіцілійському, обігнула в IV ст. до н. е. Британію і відвідала Скандинавсь­кий півострів, познайомившись там із феноменом Ибілих ночей". Це означає, що Піфеєва ескадра пройшла далі на північ 60° північної широти, де води океану й досі змушу­ють мореплавців з повагою ставитися до сили природних стихій. Однак про трансатлантичні подорожі давніх греків ніяких свідчень не збереглося.

Зовсім інша ситуація з римлянами. Зокрема, у "Природ­ній історії'- Гая Плінія Старшого (23/24—79) повідомляється, що в 62 р. до н. е. "Квінту Метелу Целеру, товаришеві Люція Афранія по консульству й водночас проконсулові Галлії, ца­рем свевів були подаровані індійці, котрі з торговельними цілями пливли з Індії і були прибиті бурею до берегів Гер­манії" .

У "Хорографії" давньоримського географа Помпо- нія Мели (І ст.) уточнюється, що "індійців" у човні було двоє, причому цар свевів умудрився навіть поспілкуватися з ними, розпитавши їх про деталі їхньої подорожі. І Пліній, і Мела вважали прибульців мешканцями Індії, які потрапили в Європу зі сходу на захід через океан, який оточує круглу землю, проте ким насправді були ці ^ибалки-невдахи ніхто не знав. Найімовірніше — індіанцями .

Особливо цінний матеріал з цієї проблематики дала ар­хеологія. У 1933 р. під час розкопок астецького поховання XIII—XV ст. у містечку Куїштлауака, розташованому в до­лині Толука в Центральній Мексиці, мексиканський архео-

лог Хосе Гарсія Пайон знайшов серед давньоіндіанських предметів невеличку голову від теракотової статуетки, яка зображувала бородатого чоловіка у конічному капелюсі. Мистецтвознавці одностайно визнали римське походження цієї статуетки і навіть час її виготовлення — II —III ст. н. е. Там же, у Мексиці, були з часом виявлені голова елліністич­ної статуетки (у Керетаро), теракотова пізньоримська стату­етка Венери (в області проживання хуастеків), а в 1964 р. на мілководді поблизу острова Грасійоса (група Азорських ост­ровів) було знайдено рештки античної амфори. Нарешті, у 1960-х роках, досліджуючи фрески знищених вулканом Помпеї та Геркуланума, італійський біолог проф. Капелла ідентифікував серед зображених на них рослин два види американських за походженням — ананас і аннону (чірі- мойю). Наведені дані однозначно засвідчують той факт, що за античних часів між Давнім Римом і Давньою Мекси­кою мали місце спорадичні контакти. Хоча, найімовірніше, вони були наслідком не цілеспрямованих експедицій, а ви­падкового збігу несприятливих для мореплавців обставин, коли їхні кораблі (можливо, навіть із мертвими екіпажами) заносило у чужий заокеанічний світ. Стверджувати, що такі "подорожі" мали характер міжцивілізаційних контактів, не­має ніяких підстав, а тому будь-якого серйозного впливу на розвиток світового історичного процесу вони чинити не могли.

Криза й загибель Західної Римської імперії поставили жирний хрест на багатьох цивілізаційних здобутках антич­ності. Не стало винятком і греко-римське мореплавство, яке для середземноморських народів надовго замкнулося у ме­жах власне середземноморського басейну. Однак бурхлива історія раннього середньовіччя, перемішуючи народи й цивілізації, не обмежувалася самим лише оплакуванням ан­тичної цивілізаційної катастрофи. Тим більше, що в пошу­ках порятунку та спокою за умов перманентних воєнних ка- таклізмів люди осідали на окраїнах тогочасної цивілізованої Ойкумени, вільно чи мимоволі розносячи по світу техно­логічні й інтелектуальні здобутки античних попередників. Одним із таких "богом забутих", а тому привабливих для вигнанців, районів Європи стала на початку середніх віків Ірландія, заселена кельтами. Острів цей не такий уже й ве­ликий, тому вмістити усіх, хто бажав утекти від бурхливої /2 14 Історія цивілізації

реальності, він, звичайно, не міг, що інспірувало активіза­цію мандрівних та емігрантських настроїв серед його меш­канців і вилилося в цілу серію кельтських океанічних подо­рожей. До того ж місцеві хроніки дають підстави припустити, що далеко не всі такі експедиції обмежувалися лише Європою.

Першою експедицією, котра може "претендувати" на від­відування Америки, дослідники вважають подорож, що від­булася на початку VI ст. Очолив її відомий ірландський пра­вославний церковник — монах Святий Брендан син Фебала (480—?). Опис цієї океанічної мандрівки свідчить, що, про­суваючись на північ, Святий Брендан зі своїми супутника­ми відвідав спочатку Гебридські й Фарерські острови, потім, пройшовши через "море немов скисле молоко" (бита крига) з "величезними кристалами, що плавали в ньому" (айсбер­гами), підійшов до острова, "гори якого викидали полум'я, ...а повітря дихало димами" (мабуть, це була Ісландія). Звідти шторм закинув мандрівників до якогось пустельного узбережжя (Гренландія?), після чого сильна буря віднесла їх до "країни з сонцем, лісами й великою рікою, що входила углиб країни" . Ідентифікувати цей регіон за такими скупи­ми свідченнями, звичайно, важко (можливо, йшлося про півострів Лабрадор і ріку Св. Лаврентія?), але той факт, що описаний ландшафт у цьому районі Атлантики характерний лише для Американського узбережжя, не викликає принци­пових заперечень.

Дещо достовірнішою видається описана у двох мануск­риптах Каронського абатства історія про трансатлантичну подорож валлійського царевича Мадока Овена Гвінедла, що відбулася в 1170 р. Якщо врахувати, що на східному узбе­режжі США, у штатах Алабама, Джорджія і Теннессі, архе­ологи виявили у XX ст. кілька арф і щитів із зображеними на них русалками (атрибути валлійських вояків), а також рештки кількох старовинних кам'яних фортець (Олд Стоун, Де Сото та ін.), архітектура яких багато в чому нагадує фамільний замок роду Гвінедлів в Уельсі, такі оповіді зовсім не видаються пустим фантазуванням. Однак аборигени, як свідчать хроніки, зустріли Мадока та його соратників воро­же, захищаючи від непрошених гостей свої "обшири й ро-

.„6

дючі землі . Залишивши в незнайомій країні невеликии гарнізон, Мадок відплив додому за підкріпленням, та коли він удруге прибув до країни "червоношкірих людей", з'ясу-

валося, що залишені ним соратники перебиті або розсіяні. Переконавшись у безперспективності подальшої боротьби, Мадок повернув додому, а від контактів з кельтами у сло­варному запасі кількох індіанських народів Північної Аме­рики лишилися окремі лексичні тотожності між кельтською мовою і мовами тускарорів, майданів, шоні, чіроків і ал- гонкінів. Є думка, що кельти лишили свій слід і в антропо­логії окремих індіанських племен, яких за світлу шкіру та руде волосся умовно називають "валлійськими індіанцями", проте знайти та описати їх ніхто з науковців не зумів ані у XVIII, ані в XIX ст.

Проблема можливих афро-американських доколумбових кон­тактів уперше постала перед науковцями після того, як згаданий ви­ще мексиканський інженер X. М. Мельгар відкрив у 1862 р. загадкові ольмеиькі кам'яні голови-тіганти, в зовнішності котрих і досі багато хто убачає негроїдні риси. Далі згадали про бавовник і гарбуз-горлян- ку, шо ростуть по обидві сторони океану, почали знаходити збіги в назвах окремих африканських та індіанських народів (болівійські піпі та африканські лівійиі, сахарські мозгута американські мускоги то­що). Нарешті, останнім аргументом на користь можливості таких кон­тактів стали дані писемних джерел, і, зокрема, свідчення єгипетсько­го купця ібн-Аміра Хаджиба, записані в енциклопедії знаменитого каїрського вченого аль-Омарі ( 130 1 — 1348), шо побачила світ у се­редині XIV ст. під назвою 'Шляхи поглядів на держави й великі міста". Купець повідомляв, що під час розмови з малійським султаном Мусою ї (1312 — 1337) він на власні вуха чув від нього таку оповідь: його старший брат Абу-Бакарі II — попередник на малійському прес­толі — мріяв перевірити, чи є у моря аль-Мухит (Атлантичний океан) протилежний берег. Для цього "він наказав спорядити 2000 суден, з яких одна половина була передбачена для нього самого та його су-

. . .. ,,7

путників, а друга — для припасів і питної води , після чого вирушив у океан. Більше його разом з усією ескадрою ніхто не бачив.

З усього цього комплексу фактів прихильники афро-американ- ських доколумбових контактів виводили абсолютну, з їхньої точки зо­ру, істину, шо такі контакти мали місце й істотно вплинули на розви­ток давньоамериканських цивілізацій. Проте тверезий аналіз згаданих "доказів" викликає скептичне ставлення до них у більшості дослід­ників. " Негроїд ність" окремих ольмецьких мегалітичних "голів- гігантів" зовсім не обов'язково пов'язувати з африканцями. Це може бути наслідком стилізації цих облич під образ шанованого ольмеками ягуара, або своєрідним відтворенням індіанців змішаного расового типу, котрі й досі трапляються у болотистих джунглях на півдні Мек­сики. Паралелі в етнічних назвах видаються доволі надуманими, а гарбуз-горлянка та бавовник зовсім не обов'язково мають бути ен­деміками Старого чи Нового Світу. Залишається експедиція Абу- Бакарі II, але в часи ольмеків (І тис. до н. е.) вона ніяк не вписується,

а свідчень про те, шо згадані 2000 пірог з явно примітивним осна­щенням допливли до Америки, й зовсім немає ніяких. Найімовірніше, що така непідготовлена експедиція мала завершитися трагічно для її учасників. Отож, вшануємо пам'ять малійців, що потонули у водах Атлантики, і не будемо називати це афро-американськими доколум- бовими зв'язками.

Ще одним середньовічним народом, який не боявся ви­ходити у відкрите море, були скандинавські вікінги (старо- норвез. "пірати"), які на своїх драккарах ("довгих кораблях" із вирізаною на носі головою дракона) мордували набігами своїх сусідів від Британії до Русі і від Балтики до Середзем­номор'я протягом кількох століть — від VIII-го і майже до початку XIV. Свої походи цей грізний народ оспівував у са­гах — епічно-історичних оповідях, котрі деякі філологи відносять до літератури, інші — до фольклору. Проте важ­ливим є те, що, окрім деякої фантастичної казковості, ха­рактерної для кожного епосу, вони містять також безцінну історичну інформацію, яка дала підстави російському істо­рикові Н. М. Карамзіну (1766—1826) ще на початку XIX ст. припустити, що скандинави "за 500 років до Коломба відкрили Північну Америку й торгували з її мешканцями" .

У контексті доколумбових подорожей в Америку най­ціннішими для науковців є, звичайно, дві ісландські саги: "Сага Торфінна Карлсевні" (яку ще називають "Сагою про Ейріка Рудого") та "Гренландська сага" (інша назва — "Сага про гренландців"). У них розповідається, як один з ісланд­ських вождів на ім'я Ейрік Рауді (Рудий^, син Торвальда, вигнаний з країни за незаконне вбивство , у пошуках при­тулку відплив з найближчими друзями на захід і після три­валої мандрівки знайшов у 982 р. нову, безлюдну землю, котра виявилася цілком придатною для життя. Назвавши її Грюнеланд ("Зелена країна" — Гренландія), Ейрік Рудий оселився на цьому острові, а через три роки, коли минув час заслання, повернувся до Ісландії і почав вербувати там охочих переселитися до країни з такою гарною назвою. їх таки справді знайшлося чимало. 1 хоча з 25 кораблів до пункту призначення допливли лише 14, вікінги отаборили­ся на Гренландії міцно, започаткувавши там два відносно великі поселення: "Східне поселення"Естербюйгд у районі сучасного гренландського містечка Юліанехоба та "Західне

поселення"Вестербюйгд (у межах сучасного гренландського округу Готхоб).

Можливо, на цьому б усе й скінчилося, але того ж року (985) до Ісландії на побачення з батьком прибув норвежець Б'ярні Херюльфсон. Там він дізнався, що батько його, Хе- рюльф, уже відправився з Ейріком Рудим до Гренландії. Б'ярні, якого "змолоду тягло до чужих країв, [а ще] у нього були і гроші, і добре ім'я" , вирішив пливти за батьком, од­нак в океані заблукав і замість заледенілої Гренландії поба­чив за кілька днів якийсь лісистий берег. Зрозумівши, що помилився, він не став десантуватися на цю невідому землю (втративши, таким чином, шанс стати першовідкривачем Америки), а, повернувши назад, за кілька днів причалив до берегів Гренландії, де радісно зустрівся з батьком.

Дізнавшись про невідомі території, гренландці вирішили, шо Б'ярні "не дуже вже й допитливий, якшо не може нічого розповісти

. . „12

про ці країни, і його лаяли , але не всі.

Невдовзі до Гренландії прибув син Ейріка Рудого — Лейф (Лейв), — котрого відправив до "Зеленої країни" нор­везький конунг Олаф І Трюгвесон (995 — 1000) "щоб поши­рювати там християнство, і той поїхав улітку до Гренлан­дії" . Під час подорожі Лейф Ейріксон підібрав у морі лю­дей, що борсалися в холодних водах після загибелі власного корабля, за що був прозваний Щасливим або Удатним, але батько-язичник зустрів сина-християнина вороже, і "Щас­ливчик" змушений був шукати собі нового притулку. До то­го ж "у Гренландії настали голодні часи: хто ходив на про­мисли — повернувся з небагатою здобиччю, а дехто зовсім не повернувся" . Отож, добре розпитавши Б'ярні про поба­чену ним землю та купивши у нього один корабель, у 1000 р. син Ейріка Рудого Лейф Ейріксон — "рослий, силь­ний і видний, ...розумний та стриманий" , вирушив до за­гадкової землі.

Прізвисько своє "Удатний" він виправдав цілком. Того ж року експедиція Лейфа у складі 35 чоловік спочатку зна­йшла на заході кам'янистий берег, який прозвали Хеллуланд ("Земля валунів"), потім, прямуючи на південь, висадилася на лісистий берег, котрий прозвали Маркланд("Лісова зем­ля"), нарешті ще далі на південь мандрівникам зустрівся теплий, зелений берег, порослий диким виноградом. Цю землю прозвали Вінланд ("Виноградна земля").

2

421

/2+14 Історія цивілізації

Земля ця виявилася щедрою для прибульців: І в річці, і в озері було багато лосося, ще й такого великого, якого во­ни ніколи й не бачили. Край був таким благодатним, як во­ни невдовзі побачили, що навіть не треба було запасати корм худобі: морозів узимку не бувало, і трава майже не в'янула. Дні тут не так різнилися тривалістю, як у Гренлан­дії або Ісландії" . "Тут вони знайшли поля самосійної пше­ниці в низинах та виноградну лозу скрізь на узвишшях. Усі джерела кишіли рибою... У лісі було багато усякого звіра" . Перезимувавши на цих щедрих землях, Лейф разом із сорат­никами навантажив корабель виноградом і повернувся нас­тупного року додому, після чого до Вінланду протягом 1001 — 1020 рр. вікінги ходили ще чотири рази, вивозячи до вкритої кригою Гренландії такий необхідний ліс (точніше, деревину як будівельний матеріал) та безцінний виноград. Проте осісти на благословенних землях Вінланду капітально гренландці так і не змогли (хоча під час кожної подорожі вони "брали багато здобичі: дичину — на суші, пташині яйця — на острові і рибу — в морі" ), оскільки дістали від­січ з боку "маленьких і некрасивих людей з г^бим волос­сям, великими очима й широкими вилицями" — іншими словами, аборигенів-індіанців, яких вікінги прозвали скре- лінгами ("галасливими", "крикунами" — мабуть, за звичай атакувати противника, підбадьорюючи себе знаменитим ін­діанським бойовим кличем).

Спочатку туземці поставилися ло вікінгів дружелюбно, пропону­ючи міняти звірині шкури на стальну зброю та "червоні стрічки", од­нак войовничі "пірати" міняти своїх звичок не захотіли й прагнули все здобути силою. Та хоча у битвах зі скрелінгами вікінги, як правило, перемагали, осісти за таких обставин у Вінланді гренландцям не вда­лося, оскільки "хоча землі тут чудові для поселення, життя на них бу- де завжди небезпечним і тривожним через туземців . До того ж скандинавів почала косити невідома хвороба. А коли під час остан­ньої експедиції 1020 р. дійшло до різанини серед самих колоністів (котрі не поділили дефіцитних жінок, і тому "неодружені зачіпали од­ружених" ), історія "норманської Америки" скінчилася сама собою. Рештки гренландців назавжди покинули Вінланд.

Точно ідентифікувати Вінланд на карті тривалий час не вдавалося, до того ж саги багато хто сприймав як не дуже надійне джерело інформації, ставлячи під сумнів сам факт плавань вікінгів до Америки в доколумбові часи. 1 тільки ар­хеологія остаточно розставила усі крапки над "і".

Спочатку, у 1898 р. на своїх землях у Кенсінгтоні (на кордоні штатів Вісконсін і Міннесота) американський фермер Олаф Оман, ви­ходець із шведських емігрантів, знайшов у землі великий сірий камінь з вибитим на ньому рунічним текстом. Знахідку одразу ж доставили О. Дж. Бреду — професорові філології університету в Міннеаполісі, який прочитав і переклав знайдений текст. Зміст його був таким: "[Ми] 8 готів і 22 норвежці — [учасники] розвідувального плавання з Вінланду на захід. Ми зупинилися у двох шхерах на відстані одного дня шляху далі на північ від цього каменя. Один день ми ловили [в морі] рибу. Потім повернулися, знайшли десятьох [наших] людей зак­ривавленими й мертвими. Врятуй нас [Боже] від зла! Десятеро чо­ловік з нашого загону лишилися біля моря, шоб дивитися за нашим ко-

22 раблем, на відстані 14-ти днів дороги від цього острова. Рік 1362"

Це була перша знахідка власне норманських артефактів на бере­гах Америки. Щоправда, дата напису — 1362 р. — спочатку ставила науковців у глухий кут, адже, за даними саг, вікінги мали залишити Вінланд ше за 200 років до того, як з'явився Кенсінгтонський камінь. Але у 1962 р. відповідь на всі запитання дав американець сканди­навського походження Ялмар Род Холанд, який знайшов у сканди­навських рукописах згадку про експедицію Пауля Кнутсона, котру в 1355 р. відправив до Гренландії норвезький король Магнус VII Ейріксон (1263 — 1355). Пауль Кнутсон прибув на Гренландію, але знайшов там тільки мешканців Східного поселення, які розповіли йо­му, шо їхні сусіди з Вестербюйгда знову вирішити переселитися до Вінланду і тому в повному складі знялися з місця та відпливли на захід. Пауль Кнутсон відправився слідом за вестербюйгдцями, але знайти їх не зумів, і після кількох кривавих сутичок зі скрелінгами вирішив по­вернутися додому.

Проте сумніви шодо достовірності Кенсінгтонського каменя зали­шались, оскільки знайшли його у штаті Вісконсін, землі якого розташо­вані дуже далеко від океану (1800 км від Атлантичного узбережжя). Як сюди могли потрапити вікінги в XIV ст.? Отож паралельно продов­жували працювати над проблемою Кенсінгтонського каменя і скепти­ки, й серед них — відомий шведський дослідник Ерік Вальгрен, який звернув увагу не на сам камінь, а на постать того, хто його знайшов. І тут з'ясувалось, шо "простий американський фермер"Олаф Оман виявився не безграмотним селянином, а давнім ентузіастом історико- філологічних розвідок, добре знайохмим зі скандинавськими рунами. Повідомлялося, шо знайшлася навіть чернетка "Кенсінгтонського на­пису", писана рукою Олафа Омана, яку, щоправда, ніхто пред'явити так і не наважився. Отже, більшість науковців дійшла висновку, шо Кенсінгтонський камінь — це чистої води підробка, і треба шукати інші археологічні свідчення присутності вікінгів в Америці.

Нарешті, у 1961 — 1964 рр. рештки солідного (близько 100 мешканців) норманського поселення виявив у місцевості Ланс-о-Мідоу на півночі півострова Ньюфаундленд нор­везький археолог Хельге Інгстад. Доказів на користь версії

про скандинавське походження знайденого ним поселення набралося безліч: рештки виробів, виготовлених із заліза та мідних сплавів (індіанці та ескімоси заліза й плавки металів не знали), виготовлене із мильного каменю (стеатит) пря­сельце явно норвезько-гренландського походження, а радіовуглецевий аналіз знайденого там же деревного вугілля датував усі ці артефакти близько 1000 р. Проблема лише в тому, що виноград у цьому районі не росте , а отже, чи бу­ло виявлене X. Інгстадом поселення згадуваним Вінландом, чи це була якась інша американська стоянка вікінгів, до­слідникам з'ясувати не вдалося. Але факт є факт: вікінги в Америці побували, отож, цілком заслужено у Бостоні стоїть пам'ятник Лейфу Ейріксону Щасливому як першовідкрива­чеві Америки задовго до Колумба.

Пам'ять про подорожі Лейфа Щасливого та його сучасників і послідовників зберігалась у скандинавських країнах, але до XV ст. їй великої уваги не приділяли, оскільки всі ці "-ланди" (Гренландія, Хел- луланд, Маркланд і Вінланд) сприймались середньовічними картогра­фами Норвегії і Данії як острови Північної Європи з не дуже сприят­ливими кліматичними умовами та войовничим аборигенним населен­ням. Лише у XVI ст. наслідками цих експедицій зацікавилися англійці, коли під впливом трансокеанічних подорожей іспанців і португальців почали шукати свій шлях до колонізації Нового Світу.

Ще одним можливим маршрутом доколумбових міжкон­тинентальних контактів Старого і Нового Світів називають Тихий океан.

Уперше тема можливих транстихоокеанських подорожей у доко­лумбові часи виникла ше у XVIII ст., коли французькі синологи заціка­вилися оповіддю про загадкову експедицію китайського буддійського ченця-проповідника Хун Шена до якоїсь незрозумілої "країни Фусан". Якшо вірити середньовічній китайській хроніці "Лян-шу" ("Історія ди­настії Лян"), сталася ця подорож у 458 р., коли сам Хун Шен (монах із Ципіна) разом з чотирма іншими буддійськими пілігримами здійснив мандрівку до "країни Фусан", розташованої на відстані 20 тис. лі (по­над 11 тис. км) на схід від Китаю. З тих часів дискусій навколо загад­кової подорожі Хун Шена було чимало, проте ніяких археологічних підтверджень присутності середньовічних китайців в Америці до Ко­лумба знайти нікому не вдалося, тому більшість науковців вважає, що навіть коли така експедиція і мала місце, побувати Хун Шен міг тіль­ки в Японії або на Камчатці, максимум — на Алеутських островах.

Не меншого галасу наробили свого часу гіпотези про японо-аме- риканські доколумбові контакти.

Почалась ця дискусія у 1930-х роках, коли перуанський антропо­лог Ф. Лоайса, спираючись на лінгвістичні та історичні дослідження,

висловив гіпотезу про японське походження інкської імператорської династії і, зокрема, — першоінки Манко Капака. Згідно з цією кон­цепцією, фундатор інкської державності — перший правитель інків Манко Капак — "дістався берегів Америки завдяки течії Куросіо. Від затоки Аріка, в Перу, що японською мовою означає "місцезнаходжен­ня", подружжя вирушило углиб материка. Так вони дійшли до озера Тітікака, шо японською мовою означає "папа і мама". Місцевим індіанським поселенням Манко Капак давав назви, як, скажімо, Ума- ката, Юто, Сорі-Чікірі, Тамака, Токара, Амаурі та ін., котрі і в япон­ській мові мають певне смислове значення. І, навпаки, до місцевих індіанських мов кечуа та аймара ці назви ніякого відношення не ма­ють. Більше того, японською мовою "інка" означає "королівська кров", ім'я Манко Капак — "могутнє око". Мислителів і поетів у Пе­ру й сьогодні називають "амаута", проте не всі знають, шо складаєть­ся це слово з двох японських: ама — вірш, уга — творити. Що й ка- зати, легенда вражає . Однак заснування держави інків датують XII ст., тобто часами, коли японці вже давно жили в залізному віці, започатковували самурайську державність, використовували ієрогліфіку, колесо, мали безліч інших технологічних та інтелектуаль­них здобутків, котрі "японець-першоінка" мав би знати і передати ці знання своїм підданим. Проте імперія інків аж до приходу іспанських конкістадорів Ф. Пісарро перебувала на технологічному рівні брон­зового віку, не знала колеса й гончарного круга і не залишила по собі жодного писемного документа. Отож прихильників концепції Ф. Ло- айса знайшлося небагато.

Вдруге проблема вийшла на сторінки наукової преси, коли під час розкопок в Еквадорі пам'яток археологічної культури Вальдівія місцевий науковець Е. Естрада та його американські колеги Б. Мегтерс і К. Еванс знайшли рештки червоної кераміки, котра і зовнішнім виглядом, і нанесеним на неї візерунком вражаюче була схожою на аналогічні глиняні вироби, шо їх залишила по собі дав- ньояпонська неолітична культура Лзьомон (VIII — І тис. до н. е.). Пояснити цей феномен простою випадковістю було неможливо, але й припустити, що японці перетинали Тихий океан, перебуваючи на стадії кам'яного віку, теж мало хто наважувався, отож проблема так і лишилася відкритою.

Проте знайшовся таки народ (точніше сукупність на­родів), про який можна сказати точно, що для нього Тихий океан виявився не перешкодою, а ідеальною транспортною артерією між Старим і Новим Світами. Цим народом були полінезійці.

Археологічні, лінгвістичні та етнографічні дослідження останніх десятиліть остаточно довели, що спільною пра­батьківщиною усіх полінезійських народів була Південно- Східна Азія, однак уже в 130 р. до н. е. полінезійці досягли на своїх катамаранах Маркізьких островів, не пізніше 300 р.

н. е. почали заселяти Гаваї, ще через сторіччя — освоїли острів Пасхи , а на початку XI ст. завершили повне залюд­нений й освоєння Океанії, заселивши Нову Зеландію і Таїті. Достовірні причини кожної з цих експедицій (а тим більше імена їхніх учасників) невідомі, однак у загальних рисах во­ни й так зрозумілі: нестача прісної питної води, несприят­ливі кліматичні умови, відносна перенаселеність та пов'я­зані з нею війни, звичай кровної помсти, замішаної на канібалізмі тощо. Отож, на початку II тис. н. е. грандіозне освоєння людиною нескінченних теренів Тихого океану в основному завершилося, тому припустити, що полінезійці не зупинилися на освоєнні Океанії, а побували і в Америці, цілком логічно. Щоправда, ми не знаємо імен організаторів таких експедицій, але в руках дослідників є матеріал, який дає підстави цілком обгрунтовано стверджувати, що полінезійці в Доколумбовій Америці бували. Таким несп­ростовним доказом є наявність на островах Океанії батату (солодкої картоплі) — бульбової культури з абсолютно дос­товірно встановленою прабатьківщиною у районі Перуано- Болівійських Анд. Потрапити на острови Полінезії "влас­ним ходом" клубні батату не могли (вони важчі за воду, то­му потонули б), а це означає, що привезли його до Океанії люди, які побували в Південній Америці задовго до євро­пейців. До речі, полінезійці називають батат, так само як і мешканці Анд — кумар (кумара).

У подальшому перелік агрокультур американського походження, якими користувалися полінезійці, поповнився американським (26-хромосомним) сортом бавовнику, очеретом тотора (прародичі якого ростуть у районі озера Тітікака), відповідними сортами кокосів, гарбузів і томатів, чілійським перцем, американським ананасом та ба­гатьма іншими рослинами, наявність яких європейці зафіксували у полінезійців ше під час свого знайомства з аборигенами Тихого океа­ну.

Ще одним підтвердженням наявності давніх контактів поліне­зійців з аборигенами Південної Америки стали копіткі лінгвістичні дослідження у царині порівняльного мовознавства, проведені в 1920-х роках італійцями Імбеллоні та Е. Палавестіно. Вони довели, що майже 3 0% слів у індіанських мовах кечуа та аймара мають лек­сичні корені, спільні з мовами малайсько-полінезійської групи, а отже, як мінімум, нетривалі за часом контакти індіанців і полінезійців мали місце.

Складніше з хронологією, але й тут системний метод реконструкції минулого дає певні результати, Побувавши в

Південній Америці (найімовірніше, на перуанському узбе­режжі Тихого океану) полінезійці привезли на батьківщину батат, проте чомусь так і не запозичили маїс. Зважаючи на привабливість високоврожайної кукурудзи, як продовольчої та кормової культури, малоймовірно, що прибульці просто не звернули уваги на золотисті качани "другого американсь­кого хліба". Мабуть, маїсу вони просто не бачили. Якщо ж урахувати, що високоврожайні сорти гібридної кукурудзи перуанці освоїли лише в середині VIII ст. н. е. (раніше в Андській області культивували тільки маловрожайний примітивний маїс, що більше нагадував теосінтле), можна припустити, що знайомство з Південною Америкою відбу­лося у полінезійців не пізніше цієї дати.

До того ж клімат для кукурудзи на островах Полінезії виявився абсолютно несприятливим (тому її там і досі не культивують), а отже, відсутність у полінезійців маїсу як харчової культури аж ніяк не запе­речує факт полінезійсько-індіанських контактів за доколумбових часів.

Таким чином, у сучасній науці наявний доволі широкий спектр гіпотез, теорій і навіть доведених фактів про те, що задовго до X, Колумба люди неодноразово перетинали Атлан­тику і Тихий океан, однак не варто переоцінювати наслідки таких спорадичних відвідувань. У такому ракурсі наукові погляди дифузіоністів, котрі гіперболізують роль трансоке- анічних контактів Старого і Нового Світів за доколумбових часів і намагаються доводити, що активні зв'язки між Аме­рикою і Євразією та Африкою не тільки сприяли приско­ренню розвитку давньоіндіанських цивілізацій, а й були вирішальним чинником формування самої доколумбової поліцивілізаційної спільноти, не витримують критики. Адже чим більше ми дізнаємося про цивілізації Доколумбової Америки, тим сильніше переконуємося, що розвиток цих суспільств мав самостійний характер. Цивілізація як етап в історії людства виникла в Новому Світі як природний наслідок багатовікової соціально-економічної еволюції індіан­ських народів, котрі зовсім не були жалюгідними коліюва- чами заморського (точніше заокеанічного) культурно-госпо­дарського та політичного досвіду. Адже чим інакше можна пояснити той факт, що майже всі доместиковані ними рос­лини й тварини Америки не мають прямих аналогів у Старо­му Світі? Звідки виросла мовна й етнополітична специфіка

давньоіндіанських народів? Чому, з іншого боку, аборигени Америки до самої конкісти не знали колеса, заліза, ножиць, не вирощували хліб? Чому, нарешті, індіанці так швидко по­чали вимирати від занесених зі Старого Світу хвороб, якщо вони мали, як стверджують дифузіоністи, вже не одне тися­чоліття виробляти в собі імунітет проти віспи, чуми та інших "європейських" інфекційних дарунків часів конкісти. Чим іншим, своєю чергою, можна пояснити жахливу епідемію сифілісу, яким майже не хворіли корінні індіанці (маючи до нього імунітет), але який буквально захлеснув після відкрит­тя Америки всю Європу.

У світлі цих даних істотно аргументованішою видається позиція ізоляціоністів, котрі, не заперечуючи сам факт по­одиноких контактів Старого і Нового Світів за доколумбо­вых часів, вважають, що цивілізаційний розвиток Доколум­бової Америки відбувався самостійно, без будь-якого цивілізаційного впливу ззовні. Адже цивілізація — це не ес­тафетна паличка, яку можна передати одним махом. Вона є наслідком тривалої соціоісторичної еволюції та копіткої праці багатьох поколінь і народів, а те, що Давня Америка також пережила свою "неолітичну революцію" та вийшла з часом на рівень соціально стратифікованого суспільства й розвинених державних інститутів, свідчить тільки про всесвіт­ній характер законів історичного розвитку, повніше пізнати які допомагає у тому числі й історичний досвід давньо- індіанських народів.

<< | >>
Источник: Рубель В.А.. Історія цивілізацій доколумбової америки. Навчальний посібник.

Еще по теме Доколумбові мандри в Америку: гіпотези і факти.:

 1. РОЗДІЛ 2. ДОКОЛУМБОВІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ
 2. Етногенез астеків. Астецькі мандри.
 3. РОЗДІЛ І. ДОКОЛУМБОВІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ МЕЗОАМЕРИКИ
 4. Скромницкий А.. Энциклопедия доколумбовой Америки. Часть 1. Южная Америка. Том 1. Хронисты, чиновники, миссионеры, историки XVI-XVII веков в Южной Америке: Биографии. Библиография. Источники. / под ред. А. Скромницкого. — К.: Blok.NOT,2011. — 316 с., 2011
 5. Скромницкий, А. (редактор-составитель), Талах, В. (редактор).. Энциклопедия доколумбовой Америки. Часть 1. Южная Америка. Том 2. Источники XVI-XVII веков по Южной Америке: Хроники. Документы. / под ред. А. Скромницкого. — Киев: Blok.NOT,2012. — 1129 с., 2012
 6. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
 7. ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ЗАСЕЛЕНИЕ АМЕРИКИ
 8. Появление человека в Америке
 9. Веспуччи, Америго (Америко)
 10. Викинги плывут на запад... в Северную Америку!
 11. КОЛОНИЗАЦИЯ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ В XVII ВЕКЕ
 12. ДРЕВНИЕ НАРОДЫ МЕКСИКИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКИ
 13. Доколумбовы плавания в Америку: фантастика и факты
 14. Первобытный человек на просторах Америки: от охоты и собирательства к земледелию
 15. ГЛАВА 8. ПЛАВАЛИ ЛИ ДРЕВНИЕ В АМЕРИКУ!
 16. РОЗДІЛ 3. КОНКІСТА І ЗАГИБЕЛЬ ЦИВІЛІЗАЦІЙ ДОКОЛУМБОВОЇ АМЕРИКИ
 17. Древнейшие стоянки палеолитического человека в Америке
 18. ИНДЕЙЦЫ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ