<<
>>

Походження цивілізації чібча- муїсків.

Цікаву, хоча й малоінформативну з наукового пог­ляду, версію зародження цивілізації муїсків дає їхня міфо­логія, рештки якої збереглися у хроніці "Долина замків" дон Хуана де Гуатавіти.

Згідно з цією хронікою, творцем муїсків, як і усього сушого, в тому числі Землі, Сонця, Місяця, тварин і рослини, був "всемогутній і великий" Чімінігагуа — володар світла. Причому чоловіків він тво­рив з жовтої глини, а жінок — з паростків високої трави. Проте спо­чатку муїски були дикими і жили немов тварини: "Вони ходили голи­ми, не вміли обробляти землю і не було в них ані законів, ані об- рядів , аж доки зі сходу, із місць, де народжується Сонце , не прий­шов до них дивний старець з бородою і довгим, до плечей, волоссям, якого одні чібча називали Бочіка, другі — Уе, треті — Немтерекете- ба. Цей незвичний проповідник "навчив муїсків багатьом корисним речам — виготовляти гарні тканини й прикривати ними голе тіло, вп­рошувати йомгі й абу (картоплю й маїс), виготовляти різнокольорові горщики, кувати прикраси із золота" , "збудував їм міста і наказав

„6 поклонятися сонцю , після чого помер, залишивши людям початки цивілізації. Хуан де Гуатавіта датує ці події IV—V ст. н. е., однак сам же зазначає з цього приводу, шо "цей термін надто великий, тож я

7 сумніваюся, чи міг би хто-небудь його вирахувати" . Першим христи­янським проповідникам муїски казали, начебто Бочіка прийшов до них на двадцять 70-річних циклів раніше від іспанців, шо відповідає приблизно II ст. н. е.

Та це в легендах... Фактично ж надійною базою для прис­корення цивілізаційної еволюції муїсків став розвиток багато­галузевої, доволі ефективної господарської системи, яка дала можливість місцевим індіанцям накопичити на початку II тис. н. е. солідний обсяг додаткового продукту, достатній для розбудови ними власних інститутів державності, стра- тифікованого суспільства, оригінальної культури, комплек­су початкових наукових знань тощо.

<< | >>
Источник: Рубель В.А.. Історія цивілізацій доколумбової америки. Навчальний посібник.

Еще по теме Походження цивілізації чібча- муїсків.:

 1. Джерела з історії чібча-муїсків.
 2. Поневолення чібча-муїсків.
 3. ЦИВІЛІЗАЦІЯ ЧІБЧА-МУЇСКІВ
 4. Боротьба за гегемонію. Цивілізація чібча-муїсків напередодні конкісти.
 5. Походження інків.
 6. Господарство та побут муїсків.
 7. РОЗДІЛ І. ДОКОЛУМБОВІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ МЕЗОАМЕРИКИ
 8. Загибель цивілізації астеків.
 9. Знищення цивілізації посткласич­них майя.
 10. РОЗДІЛ 2. ДОКОЛУМБОВІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ
 11. ЦИВІЛІЗАЦІЇ АНДСЬКОЇ ЗОНИ ДОІНКСЬКОЇ ДОБИ
 12. Поняття "цивілізації Доколумбо­вої Америки". Специфіка історичного процесу Нового Світу.
 13. Олена Джеджора. Історія Європейської Цивілізації. Частина І. До кіпця XVIII століття. - Львів: Видавництво ЛБА,1999. - 448 с., 1999
 14. Природа й географія Колумбій­ського нагір'я.
 15. ПРИМІТКИ